หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายฯ ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ทุ่งพระ  [ 2 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
 
แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก [ 2 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
 
ส่งแผนตรวจนิเทศและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 129 
 
**ด่วนมาก**โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
 
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง [ 29 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
ข้อหารือการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่ [ 29 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ [ 28 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 115 
 
แนววินิจฉัยข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง [ 27 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 104 
 
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง [ 27 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
 
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ [ 27 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา [ 26 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดืือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 91 
 
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 219
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player