หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2552 [ 11 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1704 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 1 (โอน 9 ธค.52) [ 9 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1479 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2552 (เงินเข้า 4 ธค.52) [ 8 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1913 
 
แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา เดือน ธค.52-มีค.53 และเงินครูถ่ายโอน (โอน 3 ธค.52) [ 3 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1312 
 
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินรายได้ของเทศบาล [ 23 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1164 
 
การประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัล ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ฯ [ 23 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1431 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2552 [ 19 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1552 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2552 [ 19 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1763 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิก อบต. รุ่น 1 และ 2 [ 18 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1277 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบต. รุ่น 1 - 7 [ 18 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1647 
 
แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา ประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศิจกายน 2552 (โอน 13 พย.52) [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1337 
 
การใช้งบประมาณของทางราชการ จัดซื้อสิ่งของแจกราษฎร โดยใส่ชื่อของตนเองลงบนสิ่งของและการตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 2250 
 
โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1293 
 
เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2552 และปี 2553 ของ อปท. [ 9 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1311 
 
โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกฯ (เพิ่มเติมจากกรมฯ) [ 9 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1097 
 
การดำเนินโครงการอบรมทิศทางกาบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประธานสภาองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1264 
 
<< หน้าแรก...     211      212      213      214     (215)     216      217      218      219   
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player